Ocena brak

PRZEDSIONEK PRAWY

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Rozwojowo przedsionek prawy (atrium dextrum) powstał z dwóch różnych składników: z końcowego odcinka embrionalnej zatoki żylnej i z prawego właściwego przedsionka. Granica między obu tymi częś-ciami zaznacza się zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Część zatokowa ma nazwę zatoki żył głównych (sinus venarum cavarum)\ stanowi ona początkowy odcinek, do którego uchodzą obie żyły główne, górna i dolna, oraz zatoka wieńcowa, której dopływy, żyły serca, otrzymują krew ze ścian serca. Ściany jej są gładkie, natomiast ściana właściwej części przedsionka, a Zw łaszczą jego wypustki, uszka prawego (auricula dextra), na powierzchni wewnętrznej ma wystające listewki mięśniowe, biegnące przeważnie równolegle do siebie; mają one nazwę mięśni grzebieniastych (musculi pectinati) i układają się mniej więcej w kierunku długiej osi serca, bocznej ścianie przedsionka w miejscu, gdzie się one kończą, wpukla się do światła pionowy fałd, grzebień graniczny (crista terminalis), wywołany dość silnym pęczkiem mięśniowym; na powierzchni zewnętrznej odpowiada mu płytki rowek, tzw. bruzda graniczna (sulcus terminalis). Wzdłuż niego biegnie granica między pierwotną częścią przedsionka a zatoką żył głównych.

Przedsionek prawy ma kształt nieregularnego sześcianu; w opisowym, pionowym położeniu serca rozróżnić więc w nim możemy ścianę przednią i tylną, przyśrodkową albo przegrodową i boczną oraz górną i dolną.

Podobne prace

Do góry