Ocena brak

PRZEDSIONEK LEWY

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Po opuszczeniu prawej połowy serca przez pień płucny i po przejściu przez płuca żyłami płucnymi krew powraca do lewego przedsionka (atrium sinislrum). Zazwyczaj prowadzą doń od góry (w pionowym, opisowym położeniu serca) po dwie żyły płucne z każdej strony.

Żyły płucne łączą się poprzecznie położonym odcinkiem o gładkich ścianach. Ta część łącząca nie należy więc do pierwotnego starego przedsionka, lecz powstała z żył płucnych, które, zlewając się z sobą, stopniowo zostały- doń włączone. Zależnie od tego, czy proces ten został zahamowany lub dalej się posunął, do przedsionka może uchodzić mniej lub więcej żył niż cztery. Część łącząca położona w sklepieniu przedsionka jest więc pierwotnie ścianą żył płucnych; odgraniczenie tej części od właściwego przedsionka nie jest wyraźne. W rozwoju rodowym powiększenie przedsionka kosztem żył płucnych powstaje dopiero w rzędzie ssaków; jeszcze u najniższych z nich (monotrema) nie zaznacza się ono.

Ściana przedsionka jest gładka z wyjątkiem uszka. Uszko lewe (auricula sinistra), ostrym okrągławym otworem odgraniczone od przedsionka, wychodzi z jego przedniej ściany; wewnątrz jest ono pokryte licznymi mięśniami grzebieniastymi. Jest ono dłuższe i węższe niż prawe i w przebiegu swym zwykle trochę załamane; wierzchołek uszka zachodzi bowiem nieco na pień płucny.

W przegrodzie międzyprzedsionkowej stanowiącej ścianę przyśrodkową przedsionka widoczny jest czasami sierpowaty fałdzik, pozostałość górno-przedniej części embrionalnej zastawki otworu owalnego. Szczelinka, która wiedzie z prawego przedsionka, w tym miejscu uchodzi do lewego. Otworki drobniutkich żyłek (foramina lenarum minimarum) występują również w ścianie przedsionka lewego.

Na tylnej ścianie przedsionka lewego (w pionowym położeniu serca) zaznacza się wycisk przełyku (rtg 1), na ścianie przedniej wycisk aorty i pnia płucnego, do których przedsionek przylega. Ścianę dolną przedsionka stanowi ujście przedsionkowo-komo-rowe lewe, które wiedzie do komory lewej.

Podobne prace

Do góry