Ocena brak

PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ

Autor /sara Dodano /06.01.2012

Błona śluzowa warg i policzków przechodząc w górze i w dole rynienkowato wklęsłym zagięciem w błonę śluzową dziąseł tworzy tzw. sklepienie przedsionka górne i dolne (fornix tesłibuli superior et inferior). W płaszczyźnie pośrodkowej strzałkowo ustawione fałdy błony śluzowej—węclzi-dełko wargi górnej i dolnej (frenulum labii superioris et inferioris)— niekompletnie dzielą zarówno górne, jak i dolne sklepienie na połowę prawą i lewą. Wędzidełka, szczególnie górne, są łatwo wyczuwalne końcem języka. Oprócz powyższych dwóch wędzidełek mogą powstawać inne, niestałe, pionowe fałdy błony śluzowej. Wszystkie one są bardzo rozciągliwe i przesuwalne.

Z przedsionka możemy palcem wymacać łęki zębodołowe, gałąź żuchwy, mięsień żwaćz i mięsień skrzydłowy wewnętrzny; przedsionek stwarza dogodny dostęp chirurgiczny do korzeni zębów, do zatoki szczękowej, jak również do miejsc wyjścia II i III gałęzi nerwu trójdzielnego przez otwór pod-oczodołowy i bródkowy. Na powierzchni wewnętrznej gałęzi żuchwy wystę-puje przy otwartych ustach fałd błony śluzowej, podłoże którego tworzy łącznotkankowy szew skrzydłowo-żuchwowy, biegnący od haczyka skrzydłowego kości klinowej do początku grzebienia policzkowego żuchwy. Fałd ten (plica pterygomandibularis) jest z łatwością wyczuwalny od przedsionka jamy ustnej.

Do przedsionka jamy ustnej uchodzi wydzielina przyusznicy i szeregu drobnych gruczołów ślinowych. Części boczne przedsionka noszą również nazwę jamy policzkowej (cavum buccale). Przy zamkniętych wargach i ujemnym ciśnieniu w jamie ustnej ciśnienie zewnętrzne utrzymuje ciężar żuchwy.

Podobne prace

Do góry