Ocena brak

Przedsiębiorstwo państwowe

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe, jest wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, ekonomicznym jak i prawnym.

Osobowość prawna zapewnia przedsiębiorstwu możliwość samodzielnego działania.

Jako osoba prawna przedsiębiorstwo państwowe może dokonywać czynności w zakresie prawa cywilnego , a więc samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, kierując się własnym interesem i podejmując własne decyzje.

Jednocześnie przedsiębiorstwo samo ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone przez naczelne, centralne, terenowe organy administracji państwowej oraz przez banki państwowe.

Organy które tworzą przedsiębiorstwa nazywane są organami założycielskimi.

Dokonywany obecnie proces prywatyzacji ogranicza udział tych przedsiębiorstw w gospodarce narodowej.

Podobne prace

Do góry