Ocena brak

Przedsiębiorstwo jako system.

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

System to taka całość, która jest zbiorem co najmniej dwóch elementów oraz relacji zachodzących pomiędzy każdym z elementów i co najmniej z jednym z pozostałych elementów zbioru tak, że każdy element jest związany z pozostałymi elementami zbioru bezpośrednio lub pośrednio.

 

Organizacja jest to taki system zachowujący się rozmyślnie, zawierający przynajmniej dwa zachowujące się rozmyślnie składniki, mające wspólne zamierzenie, ze względu na które w systemie funkcjonuje podział pracy: jego funkcjonalnie oddzielone składniki mogą na wzajemne zachowania odpowiadać w formie obserwacji albo łączności i przynajmniej jeden podzestaw pełni funkcję kontrolno – kierowniczą.

System taki stanowią wzajemnie sprzężone i zazębiające się podsystemy dynamiczne, a w szczególności:

 1.  
  •  
   •  
    1. podsystemy materialno – techniczne,

    2. podsystemy społeczne,

    3. podsystemy informacyjne.

 

Efifinalność to różne sposoby realizacji celów przedsiębiorstwa.

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu jest zaspokajanie potrzeb otoczenia przez przedsiębiorstwo, a potrzeb przedsiębiorstwa przez otoczenie.

Podobne prace

Do góry