Ocena brak

.Przedsiębiorstwo – istota i cechy

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Przedsiębiorstwo stanowi wyodrębnioną z całej gospodarki narodowej jednostkę gospodarczą społeczną i techniczną, utworzoną w celu trwałego zarobkowego zaspokajania potrzeb osób trzecich na rynku. Kierownictwo tej jednostki podejmuje decyzje samodzielnie i na własne ryzyko. Wynikają z tego 3 podstawowe cechy:

  • Produkowanie zarobkowe dla zaspokojenia potrzeb osób trzecich tzn. dla gospodarstw domowych oraz innych przedsiębiorstw, które będą dane produkty dalej przetwarzać. W realiach gospodarczych bardzo często występują rozwiązania mieszane, gdyż część własnej produkcji może przeznaczone do dalszego przerobu, względnie dla celów inwestycyjnych we własne przedsiębiorstwo.

  • Samodzielność decyzyjna w ramach obowiązujących w danym kraju systemów ekonomicznych i prawnych.

  • Własne ryzyko. Przedsiębiorstwo tworzone jest w celu przynoszenia właścicielowi zysku. Mogą jednak działać niekorzystnie czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne, mogą one spowodować straty, a nawet zagrozić egzystencji przedsiębiorstwa. To ryzyko może znaleźć swój wyraz w stratach, zmniejszeniu się wielkości zleceń itp. Każde gospodarowanie jest związane z ryzykiem. Największym ryzykiem jest ryzyko zbytu.

Do góry