Ocena brak

Przedsiębiorstwo

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

W znaczeniu podmiotowym to zorganizowany zespół czynników materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo jest rzeczą swego rodzaju, może być przedmiotem czynności cywilnoprawnych, np. można je zbyć, wydzierżawić, narzucić ograniczone prawa majątkowe itp. Przedsiębiorstwo można sprzedać bo stanowi pewną całość (zorganizowany zespół czynników) ale nie jest czymś stałym, bo następuje zastąpienie jednych czynników innymi. Gdyby nie powyższe zdanie przedsiębiorstwo jako całości nie można byłoby sprzedać a jedynie składowe jego elementów, których może być bardzo wiele. Elementem przedsiębiorstwa jest np. nazwa, środki finansowe, więc to wszystko nadaje się do sprzedaży w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa.

 

Podobne prace

Do góry