Ocena brak

Przedsiębiorstwa międzynarodowe i ich rola

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Przedsiębiorstwa międzynarodowe – korporacje transnarodowe są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mającą zasięg międzynarodowy (działają, co najmniej w dwóch krajach) i posiadające w związku z tym swoje filie zagraniczne. Wyróżnić można korporacje transnarodowe (aktywa należą do przedsiębiorstwa macierzystego zlokalizowane są w kilku krajach) oraz wielonarodowe (aktywa są własnością wielu zagranicznych przedsiębiorstw) korporacje są pierwszoplanowym podmiotem gospodarki światowej.

W obu przypadkach przedsiębiorstwo krajowe staje się zależne od przedsiębiorstwa międzynarodowego, a jeżeli zjawisko takie obejmuje znaczną część gospodarki, to wpływa ono istotnie na ograniczenie suwerenności gospodarczej całego państwa, prowadząc do ograniczenia „całowładności" politycznej. Roczne obroty najwię­kszych korporacji transnarodowych przekraczają obecnie 100 miliar­dów dolarów rocznie. W sferze stosunków międzynarodowych działa­nia takich przedsiębiorstw są regulowane przez trzy siły: właścicieli i dyrektorów korporacji, rząd państwa macierzystego oraz rząd pań­stwa goszczącego.

W państwach słabo rozwiniętych rząd państwa goszczącego korporację często bywa najsłabszym elementem tej stru­ktury decyzyjnej. Powoduje to jego zależność polityczną i gospodarczą w stosunku do korporacji i czasem bardzo aktywnego rządu państwa chroniącego interesy swego przedsiębiorstwa międzynarodowego. Równocześnie korporacje wywierają ogromny wpływ na funkcjono­wanie całego systemu stosunków międzynarodowych. Dotyczy to przede wszystkim największych przedsiębiorstw naftowych, elektro­nicznych i zbrojeniowych.

Do góry