Ocena brak

Przedsiębiorstwa komunalne

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Przedsiębiorstwa komunalne- gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług np. komunikacyjnych, wodociągów elektrociepłowni i inne.

Ustawa z 1990r o „samorządzie terytorialnym” dała podstawę do utworzenia majątku komunalnego , będącego własnością gminy powstało ono z części majątku państwowego służącego użyteczności publicznej i niezbędnego do wykonywania zadań własnych w gminie. Ustawa z 1996r o „gospodarce komunalnej” określiła urzędy i formy gospodarki komunalnej polegające na wykonywaniu przez gminy zadań własnych . Zgodnie z ustawą gospodarka komunalna może być prowadzona w dwóch formach : zakładu budżetowego i spółek prawa handlowego.

Gmina może powierzyć wykonywanie niektórych zadań osobom fizycznym lub prawnym w drodze przetargu . Rada gminy decyduje o wyborze formy prowadzenia działalności oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne. Do najczęściej powoływanych na terenie dużego miasta jednostek komunalnych należą : MPO, MZA i tramwaje warszawskie, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej i inne.

Podobne prace

Do góry