Ocena brak

Przedsiębiorca

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Są to osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarcza na własny rachunek, cechą działalności gospodarczej tych osób jest zawodowy charakter. zasady dotyczące przedsiębiorstwa to równość wobec prawa wszystkich przedsiębiorców oraz swoboda działalności gospodarczej przedsiębiorcami są osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. mają oznaczoną siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i nie mające osobowości prawnej jednostki organizacyjne wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a osoby prawne nie wymaga zgłaszania. mały przed. rocznie 50 pracow. przychód netto <7mln euro. śr.

Podobne prace

Do góry