Ocena brak

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustawy, popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS. Odpowiedzialność ta może dotyczyć tylko czynu popełnionego w okresie piastowania danego stanowiska państwowego. Obok tak rozumianej odpowiedzialności konstytucyjnej możliwe jest oskarżenie przed TS z innych powodów, a w szczególności z powodu popełnienia przestępstwa. TS działa wtedy jako sąd karny, ale ten zakres jego właściwości dotyczy obecnie tylko Prezydenta oraz osób wchodzących w skład RM.

  1. Prezydent właściwość TS w sprawach przestępstw wynika z art. 145 ust. 1 K i ma charakter zupełny i wyłączny; zupełny – bo obejmuje ona wszelkie przestępstwa, jakich Prezydent dopuścił się w okresie sprawowania urzędu; wyłączny – bo za popełnienie przestępstwa Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed TS.

  2. Członkowie RM – ich odpowiedzialność przed TS ma charakter częściowy, ponieważ może dotyczyć tylko przestępstw popełnionych w związku z zajmowanym stanowiskiem.

  3. Posłowie i senatorowie – ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed TS tylko za naruszenie przez nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, oraz zakaz nabywania tego majątku.

Podobne prace

Do góry