Ocena brak

Przedmiotowy zakres działania NIK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Odnośnie pkt. a (poprzednie pytanie) – kontroluje z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Odnośnie pkt. b – kontroluje z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

Odnośnie pkt. c – kontroluje z punktu widzenia legalności i gospodarności.

NIK kontroluje wykonanie budżetu, gospodarkę finansową i majątkową Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, RPO, KRRiT, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowego Biura Wyborczego, SN, NSA, PIP, IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Podobne prace

Do góry