Ocena brak

Przedmiotowy zakres działalności TK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Z punktu widzenia przedmiotu kontroli obejmuje ona następujące akty:

  1. ustawy – co do ich zgodności z konstytucją i umowami międzynarodowymi; kontrola obejmuje wszystkie typy ustaw, w tym także m.in. ustawę budżetową oraz ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej,

  2. umowy międzynarodowe – gdy chodzi o ich zgodność z konstytucją; przedmiotem kontroli mogą być umowy wszelkiego typu, niezależnie od sposobu ich dojścia do skutku i znaczenia dla prawa wewnętrznego,

  3. inne przepisy prawa, wydawane przez centralne organy państwowe w zakresie ich zgodności z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami; przedmiotem kontroli nie mogą być akty organów terenowych; kontrola ta dotyczy przede wszystkim rozporządzeń.

W obecnym stanie prawnym przedmiotem kontroli może się stać każdy obowiązujący akt normatywny, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

Podobne prace

Do góry