Ocena brak

Przedmiot zastawu

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Pierwotnie mogły nimi być rzeczy materialne, indywidualnie oznaczone, ruchome lub nieruchome, istniejące już w chwili umowy o zastaw.

W II w.p.n.e. powstała hipoteka generalna – zastaw na całym majątku dłużnika – obejmował on także rzeczy przyszłe (owoce), późnej także na rzeczach niezmysłowych res incorporales – zastaw na prawach (serwitutach), wierzytelnościach (pignus nominis), a także na prawie zastawu – podzastaw subpignus.

Podobne prace

Do góry