Ocena brak

Przedmiot zainteresowań logopedii i zadania

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

a) Prawidłowy przebieg procesu nabywania sprawności językowej jest, kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej

b) profilaktyka powstawania odstępstw w kształtowaniu się rozwoju mowy:

-0-3-kształtowanie się mowy

-3-6-rozwój, czyli doskonalenie

c) etiologia i patomechanizm powstających odstępstw od normy w rozwoju mowy

d) związek zaburzeń w rozwoju mowy z innymi zaburzeniami rozwojowymi:

-procesów poznawczych ( od elementarnych procesów poznawczych do bardziej złożonych; percepcyjno wykonawczych, orientacyjnych w przestrzeni i w czasie, pamięć i uwaga, procesów umysłowych-analiza synteza porównanie uogólnienie klasyfikacja

-procesów emocjonalno motywacyjnych

e) wpływ zaburzeń rozwoju mowy i mowy na procesy adaptacyjno społeczne

f) korekta wad wymowy

g) reedukacja zaburzeń mowy w przypadku utraty

h) terapia, uczenie, usuwanie wszelkich zakłóceń zakłóceń zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń mowy

i) zapobieganie wtórnym skutkom zaburzeń mowy

Podobne prace

Do góry