Ocena brak

Przedmiot w podatku dochodowym od osób prawnych

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Zakres podmiotowy obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej np. zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. W tym podatku występują specyficzne podmioty np. holdingi, zespoły spółek z o.o. spełniające określone warunki. W podatku tym występuje ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, analogicznie jak przy podatku dochodowym od osób prawnych.

Nieograniczony obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, które maja miejsce siedziby na terenie kraju. Nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym iż podatkiem objęta jest całość dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów w kraju czy zagranicą.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na obszarze kraju, podlegają one obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na obszarze kraju bez względu na miejsce wypłacania wynagrodzenia oraz innych dochodów osiąganych na terenie RP.

Przedmiotem opodatkowania zjawiska, stany prawne, faktyczne na podstawie, których podatnik otrzymuje dochody bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został przyjęty, np. w niektórych przypadkach źródłem opodatkowania jest przychód pochodzący z odsetek. Przedmiotem jest przychód, gdy chodzi o dywidendy oraz udział w zyskach osób prawnych mających siedzibę w kraju.

Podobne prace

Do góry