Ocena brak

Przedmiot uwagi (LaBerge, 1998)

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

Bodźce zewnętrzne odbierane za pośrednictwem narządów zmysłowych. Informują o właściwościach środowiska. Bodźce wewnętrzne odbierane za pośrednictwem zwojów podstawowych mózgu. Informują one o stanach motywacyjnych oraz o przeżywanych przez nas emocjach.

Klasyczna psychologia poznawcza ignorowała tę drugą grupę bodźców zakładając, że jest domena psychologii klinicznej, czy osobowości. Oczywiście badania dotyczące uwagi odnoszącej się do własnych stanów emocjonalnych są znacznie trudniejszej, ponieważ nie dysponujemy odpowiednimi technikami eksperymentalnymi, które pozwalają dokładnie kontrolować to, co czuje człowiek. I całe szczęście.

W dalszej części zostanie przedstawiona klasyfikacja dystraktorów, czyi bodźców odwracających uwagę pochodzących z zewnątrz i z wnętrza organizmu. i z zewnątrz.

Podobne prace

Do góry