Ocena brak

Przedmiot prawa konstytucyjnego

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Materia prawa konstytucyjnego – w podanym wyżej szerszym rozumieniu – obejmuje te normy prawne, które określają:

- podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

- podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa – wskazuje się formy własności w państwie, mechanizmy jej obrony, sposób organizacji życia gospodarczego i społecznego,

- system organów państwowych – wskazanie struktury organów państwa, trybu ich funkcjonowania oraz ich wzajemnego stosunku do siebie,

- status obywatela w państwie – prawa, wolności i obowiązki obywatela, regulacja procedur ochrony praw i wolności człowieka,

- podstawy systemu wyborczego – określają sposób powoływania organów przedstawicielskich.

Podobne prace

Do góry