Ocena brak

Przedmiot podatku w podatku od towarów i usług

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Zakresem przedmiotowym w podatku od towarów i usług objęto sprzedaż towarów i odpłatnie świadczonych usług a także eksport lub import towarów lub usług.

Ustawodawca podatkowy posługuje się terminem sprzedaż, używa go zarówno w sensie i treści, którą wyznaczają przepisy Kodeksu Cywilnego tj. art. 535 i następne, regulujące umowę sprzedaży, jak również w znaczeniu odrywającym się od rozumowania sprzedaży na gruncie prawa cywilnego. Przedmiotem podatku jest, więc zarówno sprzedaż w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jak również świadczenie usług oraz przekazywanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy, przekazywanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na jego potrzeby osobiste, wspólników, udziałowców itp.

Przedmiotem opodatkowania jest także zamiana towarów, zamiana usług, zamiana towaru na usługę i usługi na towar. Przedmiotem jest także wydawanie towarów lub świadczenie usług w zamian za wierzytelność, w miejsce świadczenia pieniężnego. Przedmiotem tego podatku są także czynności maklerskie itp.

Podobne prace

Do góry