Ocena brak

Przedmiot nauki administracji - Stosunek nauki administracji do prawa administracyjnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosunki prawne zachodzące w procesie administrowania. Stosunki prawne są bowiem nadbudową tego procesu, a więc służą do realizacji celów pozaprawnych (ekonomiczne, społeczne). Podstawowe zadanie nauki adm. w zestawieniu z nauką prawa adm. to uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego stosunki prawne w sferze administrowania powinny być układane w taki, a nie w inny sposób i jak wykorzystywać prawne możliwości dla osiągnięcia optymalnych wyników ekonomicznych lub społecznych. Przepis prawny będzie tylko fragmentem badanego materiału. Dlatego nauka adm. zainteresowana jest tylko przepisami, w których zostały zawarte zasady ogólne prawidłowej organizacji pracy adm.

Obie te gałęzie nauki, tzn. nauka prawa adm. i nauka adm. uzupełniają się. Nauka adm. nie jest nauką apolityczną, ponieważ:

- nie są obojętne cele, którym służy nauka w państwie

- w stosunku do aparatu państwa różnego typu, nie może ona stosować jednakowych metod badawczych

Podobne prace

Do góry