Ocena brak

Przedmiot nauki administracji - Stosunek nauki administracji do innych nauk pokrewnych

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Gałęzie wiedzy, które mogą i powinny wpływać na naukę adm. to:

1. Prakseologia, tzn. nauka o sprawnym działaniu, filozofia pracy. Wg. Kotarbińskiego "Prakseologom przypada w udziale m.in. zadanie napisania wstępnego rozdziału teorii organizacji pracy, zawierające wskazania ujęte w postaci twierdzeń adekwatnych."

2. Ekonomia. To nauka ekonomii sformuowała tego rodzaju stwierdzenia: nie ma efektu bez wysiłku lub zmęczenie zmniejsza efektywność.

3. Socjologia. Zainteresowanie tą nauką jest w sferze:

- stosunki między pracującymi w adm., a osobami trzecimi

- adm. państwowa działa wewnątrz społeczeństwa, a w oparciu o badania socjologiczne zwiększa prawdopodobieństwo społecznie prawidłowego działania adm.

4. Psychologia, a zwłaszcza psychologia społeczna ma duży wpływ na naukę adm.

Korzystanie przez naukę adm. z tak wielu różnych nauk jest trochę niebezpieczne, gdyż każda z nich stosuje metody badawcze tylko sobie właściwe. To może doprowadzić do pomieszania wniosków, które są nieporównywalne.

Podobne prace

Do góry