Ocena brak

Przedmiot nauki administracji - Spór o nazwę przedmiotu

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Chodzi mianowicie oto, czy używać nazwy:

- "nauka administracji", tzn. wypowiedzenie się za istnieniem osobnej i zwartej problematyki

- "nauki administracyjne", tzn. przytoczony przedmiot badań nie stanowi jednej nauki

W świetle w.w. argumentów należy się opowiedzieć za słusznością terminu "nauka administracji" (nauka o związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania). Nie wyklucza to jednak posługiwania się terminem "nauki administracyjne", tylko że w innym znaczeniu. Chodzi tu o zespół nauk dotyczących całości organizacji i pracy adm.

Podobne prace

Do góry