Ocena brak

Przedmiot nauki administracji - Przydatność nauki administracji

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Konieczność analizy materiału faktycznego i uogólniania doświadczeń jest czynnikiem uzasadniającym potrzebę rozbudowy nauki adm.

Praca aparatu adm. jest złożona, trzeba więc nauczyć się zoptymalizować proporcję między nakładami a osiąganymi efektami.

W sferze społecznego rozumienia niezbędności i słuszności działania adm. należy wypracować pewne ogólne zasady zachowania się administracji. Zasady te nie muszą być ujmowane w formie jakichś przykazań. Wystarczy, jeśli będzie ustalone rozumowanie, jakie zastosować należy przy ocenie danego rodzaju przypadku, który ma do rozwiązania adm. Ale, formułka nigdy nie zastąpi myślenia. Rolą nauki adm. jest jedynie ułatwienie myślenia.

Administracja nie funkcjonuje dla siebie, dlatego jest trudno operować zasadami adm. bez odniesienia ich do rzeczywistości.

Podobne prace

Do góry