Ocena brak

PRZEDMIOT I ZAKRES ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Zabezpieczeniu podlegają:

  • Zobowiązania podatkowe przed terminem płatności (art. 33§1)

  • Kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, gdy przedmiotem zabezpieczenia mają być zaległości podatkowe (art. 33§31)

Podobne prace

Do góry