Ocena brak

Przedmiot i zadania socjologii jako nauki

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Socjologia jest nauką o społ. i prawach rządzących jej rozwojem, interesuje się zjawiskami i wszelkimi procesami społ. oraz sposobami grupowania się ludzi. Socjologię interesują pewne cechy człowieka, które sprzyjają wchodzeniu w kontaktu z innymi jednostkami. Opisuje procesy tworzenia się zbiorowości: grup społ., warstw społ. i kręgów społ. Tradycyjna socjologia zajmowała się opisem całego społ. Natomiast współczesna socjologia zajmuje się nadal badaniem społ., ale ustala związki między jednostką a grupą. Socjologia to opisywanie relacji między jedn. a grupą. W 1837r. A.Comte’a użył słowa ,,socjologia”.

Podobne prace

Do góry