Ocena brak

Przedmiot i zadania logopedii

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Logopedia to nauka o:

- kształtowaniu prawidłowej mowy

- usuwaniu wad wymowy i mowy /tempo, rytm, płynność, zasób słownictwa, błędy gramatyczne/

- nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Logopedia dotyczy mówienia i rozumienia.

Zadania:

- kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i szkole- dbanie o jej prawidłowy rozwój :

  • Fonetyczny – prawidłowe wymawianie

  • Gramatyczny- używanie zdań zbudowanych prawidłowo pod względem gramatycznym, układanie wypowiedzi wielozdaniowych

  • Leksykalny- zasób słownictwa w aspekcie wszystkich części mowy

- usuwanie wad mowy:

  • Nauczanie mowy w aspekcie rozumienia i mówienia

  • Usuwanie zaburzeń głosu

  • -usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzeń o charakterze dyslektycznym

Podobne prace

Do góry