Ocena brak

Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Przedmiot – mogą być to grunty stanowiące własność Skarbu Państwa.

- położone w granicach administracyjnych miast

- położone poza granicami administracyjnymi miast i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki

- inne grunty S.P mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego na mocy przepisów szczególnych

Przedmiotem mogą być grunty będące własnością samorządu terytorialnego lub ich związków bez względu na ich położenie

Podmioty: mogą być :

- osoby fizyczne i prawne – bez żadnych ograniczeń

- może być również S.P - co do gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki samorządu terytorialnego co do gruntów S.P

Podobne prace

Do góry