Ocena brak

Przedmiot i metoda

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

Przedmiot materialny: czym się zajmuje?

Treść Objawienia, czyli Bóg, człowiek, zbawienie, odpowiedź człowieka na O. – wiara

Przedmiot formalny: jak dochodzimy do wiedzy? B. przedmiotem wiary.

Jest Objawienie B. odczytywane, pojmowane przez rozum i wiarę.

Metoda teologii. Metoda jako sposób pozyskiwania wiedzy, dostosowany do przedmiotu i celu, wyróżnia poznanie naukowe od innych typów poznania.

Integralne metody teologiczne:

  • Metoda scholastyczna (spekulatywna),

  • Metoda pozytywna (docenienie Pisma Św., Tradycji),

  • Metoda mieszana ( obecnie łączenie m. spekulatywnej z pozytywną, zwycięża jednak m. pozytywna)

Metody teologiczne cząstkowe, na co dzień korzystanie z niektórych jedynie elementów, czyli m. cząstkowej.

Rodzaje dowodów dogmatycznych wg Różyckiego:

 • Teologiczne – oparte na Objawieniu:

- z Pisma Św. i Tradycji – dowody teol. w znaczeniu szerszym;

- wnioskowanie dedukcyjne wyprowadzane z przesłanek objawionych – dowody

teol. właściwe;

 • Rozumowe (ex ranione) – pięć dróg Św. Tomasza – posiadają niższą wartość;

 • Odpowiedniości – nie posiadają siły dogmatycznej, budzą zainteresowania religią.

Dogmatykanauka pozytywna (ustala fakty). Stosuje:

 • Rozumowanie egzegetyczne, a także studium teoretyczne;

 • Dedukcję – myślenie logiczne, ogół- szczegół;

 • Redukcję – prowadzić może jedynie do hipotez, dobieranie racji logicznej do zdania.

Cel: formowanie i systematyzowanie prawd wiary.

Podobne prace

Do góry