Ocena brak

Przedmiot i kryteria nadzoru

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Według ustawy przedmiotem nadzoru jest “działalność gminna”. Pod tym określeniem należy rozumieć zarówno działalność polegającą na realizacji zadań własnych samorządu, jak również zadań zleconych. W sprawach własnych samorządu nadzór ma się ograniczyć tylko do kryterium legalności, tj.zgodności działań z prawem. Przez prawo należy rozumieć tylko przepisy powszechnie obowiązujące.

Art.97 ust.1 ustawy odstępuje od zasady, iż nadzór ma być realizowany według kryterium legalności ; mówi o ingerencji nadzorczej “w razie nie rokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy”.

W przypadku zadań zleconych samorządowi nadzór poszerzono o dalsze kryteria (poza kryterium legalności) : celowości , gospodarności , rzetelności

W sprawach zleconych samorządowi nie jest dopuszczalne wydawanie wiążących poleceń służbowych, a więc wyłączone jest hierarchiczne podporządkowanie i związane z nim środki kierownictwa.

Podobne prace

Do góry