Ocena brak

Przedmiot i funkcje socjologii

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

Socjologia – Twórca socjologii A. Comt’e. Jest to nauka o społeczeństwie ale dokładnie przedmiotem jej zainteresowań są zjawiska i procesy prowadzące do powstania różnych form życia zbiorowego ludzi i struktury tych zbiorowości, zjawiska i pracy zachodzącej w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości, zmianę i przekształcenia w nich zachodzące.

Przedmiotem socjologii są:

1.Społeczne uwarunkowania człowieka (jego cech, zachowań) cechy osobowości społecznej człowieka.

2.Społeczne działania (oddziaływania) ludzi:

-stosunki społeczne pomiędzy ludźmi

-stosunki społeczne pomiędzy grupami, zbiorowościami

-stosunki społeczne wewnątrz nich

-konflikty, walka, współpraca, współdziałanie

3.Rozwój współżycia społecznego – procesy społeczne

4.Kultura (wytwory działalności ludzkiej materialne i niematerialne)

5.Formy współżycia (struktura społeczna)

FUNKCJE SOCJOLOGII:

A)diagnostyczna –diagnoza społ., powinna dawać nam możliwość prawidłowego wyboru działań ekonomicznych,

B)prognostyczna (przewidywania) – na podstawie badań musimy przewidzieć zachowania społeczeństwa po wybranej, naszej decyzji,

C)socjotechniczna – polega na podejmowaniu praktycznych działań zmierzających do modyfikowania postaw i zachowań ludzkich,

D)humanistyczno-poznawcza – dostarcza wszechstronnej wiedzy o człowieku, świecie, społeczeństwie, kumuluje wiedzę o człowieku.

Podobne prace

Do góry