Ocena brak

Przedmiot hipoteki

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Zasadą jest, że hipoteką mogą być obciążone tylko te przedmioty, co do których ustawa wyraźnie tak stanowi. Przyjmuje się również, że przedmiot, na którym może być ustanowiona hipoteka, nie może być przedmiotem zastawu.

PRZEDMIOTEM HIPOTEKI MOŻE BYĆ:

- nieruchomość

- udział współwłaściciela we własności nieruchomości

- użytkowanie wieczyste

- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

- wierzytelność zabezpieczona hipoteką

Podobne prace

Do góry