Ocena brak

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Jest to ta dziedzina, która dominuje w gospodarce przedsiębiorstwa i która określa jego ofertę rynkową.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest kryterium według którego dzieli się przedsiębiorstwa na: produkcyjne, handlowe, produkcyjno-handlowe.

Innym kryterium podziału przedsiębiorstw jest sfera działania, wyróżniamy przedsiębiorstwa: produkcji materialnej, usług materialnych, usług niematerialnych.

Kryterium podziału przedmiotu działalności przedsiębiorstwa – kryterium działowo-gałęziowo-branżowe: przemysłowe, budowlane, rolne, leśne, rybackie, transportowe, komunalne, łączności, inne.

Z punktu widzenia rodzaju usług przedsiębiorstwa dzielimy na przedsiębiorstwa: usług materialnych, innowacyjno-wdrożeniowe, rynkowe, ochrony zdrowia, turystyczne, sportowe, inne.

Z punktu widzenia sfery wymiany przedsiębiorstwa dzielimy na przedsiębiorstwa: zaopatrzeniowe, zbytu, handlu hurtowego, handlu detalicznego, importowe, eksportowe.

W praktyce spotyka się różne kombinacje dziedzin działalności przedsiębiorstwa np. produkcyjno-handlowe, usługowo-handlowe, usługowo-produkcyjne, naukowo-produkcyjne, rolniczo-przemysłowe, remontowo-budowlane i budowlano-remontowe.

Fakt, że w gospodarce rynkowej występują różne rodzaje własności i wolności gospodarczej powoduje, że przedsiębiorstwa rozszerzają i różnicują, zwężają przedmiot swojej działalności bądź specjalizują się. Tu nie jest spełniona zasada czystości branżowej przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo wykonuje określone w swoim zadaniu i zakresie działalności funkcje. Z punktu widzenia hierarchii zadań każde przedsiębiorstwo ma w swoim zakresie funkcje: podstawowe, pomocnicze; np. w przedsiębiorstwie produkcyjnym: funkcja podstawowa – wytwarzanie i sprzedaż dóbr ekonomicznych; funkcje pomocnicze – zaopatrzenie, transport, gospodarka narzędziowa, gospodarka remontowa, prowadzenie odpowiedniej gospodarki energetycznej.

W przedsiębiorstwie występują też funkcje: regulacyjne (kierownicze , koncepcyjne) – związane z przygotowaniem, podejmowaniem , przekazywaniem i kontrolą decyzji; wykonawcze – dotyczące pracowników należących do zbioru wykonawców, związane z wykonywanie poleceń.

Z punktu widzenia faz procesu gospodarczego przedsiębiorstwa wyróżniamy funkcje takie jak: technicznego przygotowania produkcji; kształtowania potencjału kadrowego i racjonalnego jego wykorzystania; kształtowania potencjału rzeczowego (inwestycje, gospodarka kapitałem trwałym i obrotowym); produkcji podstawowej; prowadzenia działalności pomocniczej np. transport , gospodarka: narzędziowa, wodno-ściekowa, odpadami; sprzedaż wytworzonych dóbr; gospodarowanie majątkiem finansowym; ewidencyjno-sprawozdawcza; prowadzenie rzetelnego rachunku ekonomicznego.

Właściwości kształtowania funkcji w przedsiębiorstwie: 1. Jest pewna umowność ich wyodrębnienia (kryteria i podziały); 2. Występuje wyraźne uzależnienie funkcji od przedmiotu działania przedsiębiorstwa; 3. Występuje pewna zmienność funkcji, zależna od czynników takich jak: poziom rozwoju przedsiębiorstwa, postęp naukowo-techniczny, wielkość przedsiębiorstwa, system zarządzania przedsiębiorstwem; 4. Można sformułować tezę, że występuje tendencja do prowadzenia do dominacji funkcji sensu stricto produkcyjnych do stopniowego wzrostu znaczenia funkcji gospodarki potencjałem kadrowym, majątkiem finansowym, rynkowych funkcji a także funkcji ekologicznych dotyczących ochrony i kształtowania środowiska naturalnego.

Podobne prace

Do góry