Ocena brak

Przedmiot badań nauki administracji

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- „otoczenie”, a więc środowisko, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami,

- sprawy struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego,

- problem kadr w administracji,

- funkcjonowanie aparatu administracyjnego,

- problematyka kontroli funkcjonowania administracji,

- sprawy techniki w administracji

Podobne prace

Do góry