Ocena brak

PRZEDAWNIENIE WYMIARU

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Podstawowy przepis- Art. 68§1 ordynacji stanowi: zobowiązanie podatkowe o którym mowa, w art. 21§1pkt.2 ordynacji, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przepis ten nie ma zastosowania do samowymiaru, do płatników ani inkasentów.

Stosowanie w przepisach o przedawnieniu zwrotu o „ niepowstawaniu” zobowiązania jest prawniczo błędne, gdyż materialny stosunek prawny powstaje zawsze samoistnie przed wydaniem decyzji; zobowiązanie przez decyzję jest wymierzane według wzorca stosunku podatkowego, który powstał wcześniej jako obowiązek podatkowy. Organy po upływie wskazanych w przepisie 3 lat nie muszą odstąpić od egzekwowania zobowiązania, to podatnik aby ustalić swoje prawo musi odwołać się od decyzji- znaczenie ma procedura wymiarowa.

Art. 68 §3 stanowi o przedawnieniu wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Różnica- okres doręczenia decyzji 5 lat

Art. 68 §4 przedawnienie wymiaru podatkowego dochodu nieujawnionego- też 5 lat na doręczenie decyzji

Podobne prace

Do góry