Ocena brak

Przedawnienie roszczeń

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Wyróżniamy trzy kategorie roszczeń:

a) roszczenia związane z bytem stosunku pracy o charakterze bezwzględnym, które obowiązują sad do jego uwzględnienia w każdym przypadku bez względu na okoliczności danej sprawy np. tymczasowo aresztowany, któremu stosunek pracy wygasł po upływie trzech miesięcy a następnie został zrehabilitowany oraz zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy jeżeli następuje ponowny nabór do tej samej grupy zawodowej. O charakterze bezwzględnym, którego realizacja bądź uwzględnienie zależne są od posiadania przez pracodawcę wolnych miejsc pracy np. roszczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która wcześniej zastała zwolniona z pracy niezwłocznie bez jej winy oraz osobie ubiegającej się o prace pracownika, który stal się

niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

b) roszczenia związane z realizacja stosunku pracy związane z zadaniem pracownika:

- do dopuszczenia go do pracy,

- do ""wypłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej umownie,

- do udzielenia urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego,

- do poszanowania sfery prywatności i godności osobistej pracownika,

- do uznania zdarzenia, któremu uległ ze szkodą dla jego organizmu za wypadek przy pracy.

Przedawnieniu ulegają te roszczenia po upływie trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

Podobne prace

Do góry