Ocena brak

PRZEDAWNIENIE (DAWNOŚĆ) W PRAWIE PODATKOWYM

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Przedawnienie jest to instytucja, która określa skutki prawne będące następstwem niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie.

Dawność jest to dawna nazwa przedawnienia obejmująca szerszy zakres instytucji niż te uregulowane w rozdz. 8 działu III ordynacji.

Pierwotnie chciano wyróżnić dwa różne sposoby, aby zobowiązania się przedawniały.

Art. 68 ordynacji -> przedawnienie zobowiązania powstałego z mocy prawa , czyli obowiązku podatkowego

Art. 70 ordynacji -> przedawnienie powstania zobowiązania w drodze decyzji (przedawnienie zobowiązania/ przedawnienie zaległości podatkowej)

Nie odpowiada to jednak uprawnieniom i obowiązkom jakie występują w prawie podatkowym w rzeczywistości. Realizować tę instytucję będą nie tylko przepisy rozdz. 8 ordynacje, ale też przepisy o procedurze postępowania.

Np. art. 256 § 1 ordynacji- konstrukcja ograniczenia w czasie praw wszczęcia postępowania

Art. 79 § 2 ordynacji zamknięcie drogi do wszczęcia postępowania

Art. 80 § 1 zamknięcie drogi do zwrotu nadpłaty

W konsekwencji -> ogół instytucji prawnych jakie można określić mianem dawności, wyróżnionych ze wzg. na skutki prawne niewykonania uprawnień w oznaczonym ustawą czasie to:str 155

1) przedawnienie uprawnień do wydania decyzji w sprawie

a) pierwotnego wymiaru zobowiązań przez wydanie decyzji

b) korekty pierwotnego wymiaru decyzyjnego

c) wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego

2) przedawnienie wykonania zobowiązań, które wynikają:

a) z deklaracji podatkowej

b) korekty deklaracji podatkowej decyzją

c) pierwotnej decyzji wymiarowej

3) wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty

4) wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty

Podobne prace

Do góry