Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZANIKANIE: POTĘGOWE PRWO ZAPOMINANIA

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

  • Funkcja zapominania podobnie jak funkcja uczenia się wykazuje ujemne przyspieszenie. F.u. coraz więcej ćwiczeń→ coraz mniejsze zyski, F. z. coraz dłuższe odroczenie→ coraz mniejsze straty.

  • Funkcja przechowywania (związek liniowy między 2 skalami logarytmicznymi: skali osiągnięć i skali czasu):

Log oszczędności = 3,86 – 0,126 log odroczenia

Gdzie 3,86 pkt przecięcia z osią, a 0,126 jest nachyleniem.

Związek ten zakłada więc, że osiągnięcia są funkcją potęgową czasu.

Oszczędności = 47,5 Odroczenie -0,126

Funkcja ta wskazuje, że osiągnięcia po odroczeniu 1h stanowią 47,5 procent oszczędności oraz że w miarę wydłużania się odroczenia ta oszczędność jest mnożona przez zmniejszający się ułamek ( odroczenie -0,126 ), który wynosi mniej niż jedność.

  • Krytyczną cechą funkcji jest ujemne przyspieszenie.

  • Są i inne funkcje o przyspieszeniu ujemnym np. funkcje wykładnicze, które były szczególnie popularne w teoriach zapominania.

  • Dopiero niedawno ustalono, że funkcje zapominania mają charakter funkcji potęgowych. To ogólnie określone jest jako potęgowe prawo zapominania. Funkcje te mają w porównaniu do wykładniczych silniejsze przyspieszenie ujemne.

  • Najczęściej stosowanym wskaźnikiem osiągnięć pamięciowych jest prawdopodobieństwo przypomnienia oraz szybkość wydobywania inf.

  • Wskaźniki czasu wydobywania inf zazwyczaj wykazują związek potęgowy.

  • Wickelgren twierdzi, ze siła zapisu pamięciowego systematycznie osłabia się czasem.

  • Zapominanie jednak to coś więcej niż zanikanie.

  • Pamiętanie słabnie jako funkcja potęgowa czasu, przez który inf jest przechowywana w pamięci.

Do góry