Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZALEŻNOŚĆ PRZECHOWYWANIA OD ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ W CZASIE

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

- Rozłożenie powtórzeń w czasie wpływa na funkcje przechowywania.

- Badanie Keppel

* badał wpływ rozłożenia powtórzeń na przechowywanie par skojarzeń.

* Badani uczyli się 8 razy dziennie lub 2 razy przez 4 dni par skojarzeń.

* Badani uzyskali nieco lepsze efekty przy uczeniu się skomasowanym, gdy sprawdzian następował bezpośrednio po uczeniu się. Ale ci badani zapominali szybko.

- Jeżeli przy uczeniu się skomasowanym następuje szybsze zapominanie, dlaczego daje ono lepsze efekty przy krótkich odstępach czasu do sprawdzianu?

* Gdy odstęp czasu jest krótki i uczeniu się skomasowane, odstęp od wszystkich powtórzeń do sprawdzianu jest krótki i badani korzystają z sumowania się wielu krótkich odstępów czasu.

* Przy krótkich odstępach, w przypadku uczenia się skomasowanego, nie ma znaczenia to, że zapominanie jest krótkie, gdyż może ono następować tylko w niewielkim odcinku czasu.

* Jeżeli uczenie się jest rozłożone w czasie jest rozłożone w czasie i sprawdzian następuje po krótkim odstępie, odstęp od ostatniego powtórzenia jest krótki, ale odstępy pomiędzy poszczególnymi powtórzeniami długie i następuje wówczas zapominanie.

* Każde powtórzenie ma swoja własną funkcję przechowywania i osiągnięcia są funkcją sumy indywidualnych funkcji przechowywania.

* Przy długich odstępach do sprawdzianu pamiętanie jest lepsze, gdy stanowi sumę pewnej liczby powoli osłabiających się funkcji przechowywania, co ma miejsce w przypadku uczenia się rozłożonego w czasie.

* Przy krótkich odstępach do sprawdzianu osiągnięcia są wyższe, gdy pamiętanie jest sumą funkcji przechowywania, które nie miały dużo czasu na osłabnięcie, co następuje przy uczeniu się skomasowanym bliskim czasowo sprawdzianowi.

- Element, który powtarzamy 2 razy w bliskim odstępie czasu, jest zapominany szybciej, niż gdy powtórzenia są odległe od siebie w czasie.

- Badania Hintzman, Block i Summers :

* Badanie dotyczyło tego, czy obydwie prezentacje są zapominane szybciej, czy tylko jedna i jeśli tak, to która.

* Prezentowali badanym słowa (raz lub 2 przy zmianie odstępów i modalności-taka sama lub odmienna) czasem wzrokowo, czasem słuchowo.

* Badani mieli odtworzyć słowa, potwierdzić, czy były prezentowane raz, czy 2 razy, oraz przypomnieć sobie, jaka była modalność prezentacji.

* Przy krótkich odstępach czasu pomiędzy prezentacjami badani mieli tendencję do pamiętania tylko pierwszej prezentacji, co może sugerować, że druga była zapominana. Okazuje się, że skomasowane prezentacje zwiększają tempo zapominania późniejszej prezentacji.

- Jeżeli jakiś element jest prezentowany do uczenia się po krótkim odstępie od poprzedniej prezentacji efekt drugiej prezentacji słabnie szybciej.

Do góry