Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ŚRODOWISKOWE I NEURONALNE PODSTAWY RÓWNANIA SIŁY

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

  • Anderson i Schooler uważają, że równanie siły odzwierciedla dążenie pamięci do przystosowania się do statycznej struktury środowiska.

  • Anderson i Schooler zbadali związek pomiędzy świeżością i częstotliwością przeszłego wykorzystywania i prawdopodobieństwa aktualnego wykorzystania w różnych dziedzinach, w tym wzorzec, zgodnie z kt różne zagadnienia (np. słowo Libia) pojawiały się w nagłówkach ,, New York Timesa”.

  • Dane ze środowiska odzwierciedlają dane dotyczące pamięci ludzkiej. W szczególności logarytm prawdopodobieństwa ponownego pojawienia się zmniejsza się liniowo wraz z długim odroczeniem, co zakłada funkcję potęgową.

  • Funkcje do danych pasujące do danych z ,,New York Timesa” pasują także do danych z innych dziedzin, jak poczta elektr czy wypowiedzi rodziców do dzieci.

  • Pamięć używa statystyk na temat częstotliwości i świeżości wspomnień, aby ocenić, które inf należy uczynić dostępnymi. Pamiętanie odpowiada ściśle równaniu siły, gdyż czyniąc to przystosowuje się do statystycznej struktury środowiska. System pamięci czyni bardziej dostępnymi wspomnienia, które będą prawdopodobnie bardziej potrzebne.

  • Wzrost we wskaźnikach behawioralnych o charakterze prawa potęgowego jest odzwierciedlany w analogicznym wzroście w długotrwałym wzmocnieniu synaptycznym (LTP) następującym w miarę ćwiczenia.

  • Badania Barnesa- jak zmienia się wraz z upływem czasu długotrwałe wzmocnienie synaptyczne w hipokampie. Procedura LTP polega na podawaniu stymulacji o wysokiej częstotliwości do szlaku neuronalnego. Badała spadek w LTP dla okresów od 2 min do 14 dni. Sprawdzała również przechowywanie po jednej lub czterech stymulacjach o wysokiej częstotliwości. Wraz ze wzrostem częstotliwości stymulacji wzrasta LTP.

  • Behawioralne przechowywania mogą odzwierciedlać zmiany w sile asocjacji neuronalnych.

  • Funkcja uczenia się neuronalnego ma taki kształt, gdyż odzwierciedla strukturę środowiska.

  • Równanie siły w przybliżeniu charakteryzuje zmiany w długotrwałym wzmocnieniu synaptycznym i w przybliżeniu odzwierciedla statystyczną strukturę środowiska.

Do góry