Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU O ZABARWIENIU EMOCJONALNYM

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

HIPOTEZA REPRESJI FREUDA

- Ludzie aktywnie wypierają nieprzyjemne wspomnienia.

- Represja jest bardziej powszechna i nie wymaga ekstremalnie negatywnych sytuacji.

- Represja jest głównym czynnikiem wywołującym zapominanie.

- Badanie Lotus i Burns

* badali, jak urzędnicy bankowi pamiętają film o napadzie na bank z morderstwem.

* Pamiętanie szczegółów z tego filmu było słabsze w porównaniu z podobnym filmem bez morderstwa.

- Badanie Peters- rozpoznawanie pielęgniarki, która szczepiła było gorsze od neutralnego pracownika.

- Kodowanie zdarzeń może zmieniać się jako funkcja negatywnego doświadczenia; np. badani mogą nie patrzeć na twarz pielęgniarki. Wyniki mogą odzwierciedlać słabe zakodowanie, a nie szybsze zapominanie.

- Badania Meltzer:

* Pytał badanych o przeżycia tuż po przybyciu na uczelnie po przerwie bożonarodzeniowej no i 6 tyg po tym.

* Większość nieprzyjemnych wspomnień została w między czasie zapomniana

* Może to dowodzić hipotezy Freuda lub po prostu badani nie powtarzali nieprzyjemnych wspomnień.

- Badanie Parkin, Lewinsohn i Folkard (rozwinięcie eksperymentu Levingera i Clarka):

* Analizowali przechowywanie asocjacji ze słowami o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym typu kłótnia, złość i strach w porównaniu do asocjacji ze słowami neutralnymi.

* Sprawdzali liczbę odtworzonych asocjacji bezpośrednio po i po 7 dniach

* Pamiętanie słów neutralnych jest lepsze lepsze w sprawdzianie bezpośrednim, a w sprawdzianie odroczonym lepsze pamiętanie słów zabarwionych emocjonalnie.

- Chociaż jednostki mogą wykazywać gorsze kodowanie materiału o zabarwieniu negatywnym, nie ma dobrze ustalonego związku pomiędzy zabarwieniem emocjonalnym wspomnień i ich przechowywaniem.

Podobne prace

Do góry