Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - OGÓLNY ZARYS

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

 • Zapominanie może wcale nie trzeba oceniać jednoznacznie negatywnie.

 • Być może ludzie w rzeczywistości niczego nie zapominają.

 • 3 hipotezy dotyczące zapominania:

  • Hipoteza zanikania śladu- ślady pamięciowe słabna jako funkcja czasu i dlatego są trudniejsze do odnalezienia

  • Hipoteza interferencyjna- współzawodnictwo ze strony innych wspomnień blokuje odnajdywanie poszukiwanej inf

  • Hipoteza dotycząca wskazówek dla odnajdywania- w chwili wydobywania z pamięci tracimy dostęp do wskazówek pomocnych w odnalezieniu inf

 • Każdy z tych czynników przyczynia się do procesu zapominania.

 • (W tym rozdziale omówione 2 pierwsze hipotezy, a 3 w rozdziale 8.)

- Zapominanie może mieć charakter przystosowawczy.

- Mniej użyteczne wspomnienia mogą nie ulegać naprawdę utraci, ale stawać się mniej dostępne.

- Nelson szereg badań,

* aby wykazać, że materiał jest nadal przechowywany pomimo braku dostępności.

* Badani uczyli się par skojarzeń

* Sprawdzano pamiętanie po okresach odroczenia od 2 do 4 tyg.

* Stwierdzano, kt elementów badani nie są w stanie odtworzyć lub rozpoznać np.43-pies.

* Następnie badani uczyli się listy elementami. m.in. z tymi elementami lub lekko zmienionymi np. 43-dom

* Badani lepiej się uczyli listy z tymi samymi elementami. wykazywali oszczędność w uczeniu się starego materiału.

- Chociaż badanie to nie dowodzi, że przechowujemy wszystko, ale być może sensowny jest pogląd, że wspomnienie staje się coraz mniej dostępne, a nie ulega utracie

- System pamięci czyni bardziej dostępnymi te wspomnienia, które mogą być bardziej użyteczne.

Podobne prace

Do góry