Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZWIAZANA Z KONTEKSTEM

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

- Można uzyskać interferencję pomiędzy materiałem, które zdaje się nie mieć żadnych wspólnych elementów. Może łączyć go bowiem kontekst.

- Wskazówki kontekstowe są elementami ogólnej syt uczenia się, które ulegają powiązaniu z zapisem pamięciowym. Istnieje wiele potencjalnych wskazówek kontekstowych, w tym takie, jak temperatura w pomieszczeniu lub śpiew ptaka za oknem. Wskazówki k to także czynniki wew jak nastrój badanego czy uczucie głodu.

- Zew i wew środowisko dostarcza elementów które mogą zostać powiązane z zapisem pamięciowym.

- Badanie Andersona:

* Porównał osiągnięcia 2 grup, kt uczyły się 3 par skojarzeń przez 3 kolejne dni.

* Zastosował 2 konteksty eksperymentalne. (pomieszczenie bez okien lub widna sala)

* Były 2 warunki uczenia się list 2i 3 albo w tych samych warunkach albo odmiennie.

* Badani uczący się w stałym kontekście ujawnili gorsze przechowywanie każdej listy, dowodzące kumulatywnej interferencji proaktywanej.

* Badani którzy uczyli się w zmienionym kontekście wykazali niewielki spadek przechowania.

* Tak więc interferencja kontekstowa może być jedna z przyczyn spadku osiągnięć wtedy, gdy zapamiętywany materiał nie zawiera nakładających się elementów.

* Chociaż elementy nie nakładają się, wskazówki kontekstowe iż zapisy pamięciowe interferują ze swoimi asocjacjami ze wskazówkami.

- Pamiętanie może ulec pogorszeniu, kiedy nakładają się konteksty fiz dla 2 zestawów pamięciowych powodując interferencją lub gdy zmieni się kontekst.

- Elementy służące jako kontekst stopniowo ulegają zmianie i zachodzi utrata dostępu do nich.

- Pamiętanie może ulegać pogorszeniu, gdy występuje interferencja z asocjacjami ze wskazówkami kontekstowymi lub gdy wskazówki kontekstowe zmieniają się.

Do góry