Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

- Związki pomiędzy dwoma materiałami determinują wielkość interferencji.

- W szczególności interferencja jest silna pomiędzy asocjacjami, które krzyżują zawarte elementy.

- Zjawisko to badane jest za pomocą par skojarzeń.

- Paradygmaty badania interferencji dla par skojarzeń:

* Paradygmat proaktywny -skoncentrowanie się na wpływie wcześniejszego dśw na przechowywanie późniejszej listy.

* Paradygmat retroaktywny – wpływ późniejszego dśw na przechowywanie wcześniejszej listy.

- Zjawisko uczenia się uczenia się - badani nauczyli się sposobów uczenia się par skojarzeń na podstawie swoich dśw z pierwszą listą.

- Dodatkowy materiał ma tendencję do pogarszania uczenia się, a zwłaszcza przechowywania innego materiału. Interferencja jest szczególnie silna, gdy materiały zawierają te same bodźce.

- Podobne efekty interferencji można wykazać w odniesieniu do szybkości wydobywania.

- Badanie Andersona :-mierzył czas podawania reakcji na drugą listę w paradygmatach par skojarzeń; badani nie tylko odtwarzali mniej reakcji w teście przechowywania w warunkach interferencji, ale i udzielali mniej reakcji w teście przechowywania w warunkach interferencji, ale i udzielali o wiele wolniej odp, gdy byli w stanie je odtworzyć.

- Powszechnie znanym przykładem interferencji zależnej od materiału są trudności przeżywane przez dzieci przy uczeniu się dodawania i tabliczki mnożenia. Te same liczby pojawiają się w licznych odmiennych faktach arytmetycznych i wzajemnie interferują w uczeniu się i przechowywaniu.

- Występuje silna interferencja, gdy próbujemy utrzymać liczne powiązania z tymi samymi elementami.

Do góry