Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - FUNKCJA PRZECHOWYWANIA

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

  • Przeprowadzono liczne badania nad zależnością pomiędzy stratami pamięciowymi i czasem.

  • Najwcześniejsze badania nad pamięcią Ebbingausa dotyczą funkcji przechowywania. (rozdział1). Stosował on wskaźnik oszczędności, który obrazuje, do jakiego stopnia łatwiej jest nauczyć się listy powtórnie w porównaniu z pierwotnym uczeniem się. Dane Ebbingausa wskazują, że początkowo występuje b.szybkie zapominanie, a po nim wolniejsze.

  • Funkcja przechowywania ukazuje jak osiągnięcia pamięciowe pogarszają się wraz z upływem czasu.

  • Wszystkie funkcje przechowywania mają taki sam ogólny kształt. Początkowo zapominanie jest szybkie, ale pamiętanie niemal nigdy nie przestaje pogarszać się.

  • Funkcje przechowywania różnią się pod względem skali, w jakiej zachodzą te podstawowe zjawiska, a także w odniesieniu do odstępów czasu, w jakich zachodzą.

  • Inne wskaźniki poza wskaźnikiem oszczędności:

Te wskaźniki pokazują początkowy szybki spadek, po którym następuje zwalniające pogorszenie.

  • Czas, w jakim ujawnia się zapominanie, zależy od siły zapisu pamięciowego i czułości wskaźnika pamięciowego. Im słabszy zapis, czy bardziej czuły wskaźnik, tym szybsze zapominanie.

  • Funkcja przechowywania ujawnia początkowe szybkie zapominanie, po którym następuje stale zwalniające zapominanie.

Do góry