Ocena brak

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - CZY ZAPOMINANIE JEST WYŁĄCZNIE SKUTKIEM INTERFERENCJI?

Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011

- Istnieją dowody na to, że wcześniejsze uczenie się może mieć bardzo silny wpływ na wywoływanie zapominanie.

- Badania Keppel, Postman i Zavortnik-

* Badani uczyli się 36 list par skojarzeń (10 par pospolitych słów) w odstępach dwudniowych.

* Tuż przed uczeniem się nowej listy sprawdzano pamiętanie poprzedniej listy.

* Badani przeciętnie odtwarzali więcej niż 50 % 3 pierwszych list, ale przy ostatnich mniej niż 10%. (kumulatywna interferencja proaktywna lub interferencja kontekstowa)

- Interferencja może być odpowiedzialna za duży zakres zapominania, i tym samym całe zapominanie może być funkcją interferencji materiału poprzedzającego lub następującego po materiale właściwym.

- McGeoch dowodził, że czas jako taki nie stanowi satysfakcjonującej zmiennej teoretycznej, gdyż nie może powodować zapominania; a raczej jakiś proces, jak interferencja, który jest skorelowany z czasem, musi być przyczyną zapominania. Inaczej mówiąc, im więcej czasu, tym więcej okoliczności, w których materiał może interferować retroaktywnie z informacjami przechowanymi w pamięci.

- Teoria zaniku śladu może być lepiej zrozumiana jako propozycja, że zapominanie jest wywoływane przez procesy neuronalne, które postępują w stałym tempie, niezależnie od tego, jaki inny materiał podlegał uczeniu się. (Niezła teoria naukowa, ale niekoniecznie prawdziwa)

- Ekstrand dokonał przeglądu dużej liczby badań i stwierdził, że w okresie snu zapominanie jest mniejsze.

- Badania Jockeya, Daviesa i Graya-

* Badania nad wpływem snu porównywały przechowywanie w nocy(warunki snu) z przechowywaniem w dzień (warunki czuwania).

* Gdy badanym nie pozwolono spać w nocy i pozwolono spać w dzień, okazało się, że czynnikiem krytycznym była noc lub dzień, a nie sen.

* Zapominanie więc może się zmieniać wraz z rytmem dobowym organizmu.

- Badania nad wpływem snu na przechowywanie nie wspierają hipotezy interferencyjnej, jest jednak możliwe, iż zapominanie jest całkowicie funkcją interferencji.

- Badania nad wpływem snu testują wyłącznie hipotezę, że zapominanie wynika z interferencji retroaktywnej, czyli, że zapominanie następuje pod wpływem innych materiałów uczonych w okresie odroczenia.

- Jednak bardziej prawdopodobnym czynnikiem może być interferencja proaktywna.

- Kwestia, ile zapominania można przypisać interferencji pozostaje w dużej mierze sprawą otwartą.

Do góry