Ocena brak

Przebieg szczelin międzypłatowych

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Przebieg szczelin międzypłatowych. Szczeliny międzypłatowe { fissurae interlobares) dzielą płuco na płaty. Na płucu lewym szczelina skośna (fissura obliqua) rozpoczyna się na powierzchni śródpiersiowej płuca na górno-tylnym brzegu wnęki i biegnie ku tyłowi oraz nieco ku górze do brzegu tylnego płuca, który krzyżuje około 6 cm poniżej szczytu (przy zwieszających się ramionach) na poziomie grzebienia łopatki—linii międzygrzebieniowej; miejsce to odpowiada mniej więcej wysokości rozdwojenia tchawicy; następnie szczelina zwraca się poprzez powierzchnię żebrową ku dołowi oraz do przodu i w linii przymostkowej dochodzi do brzegu dolnego płuca (wpunkcie przecięcia linii przymostkowej z 6 żebrem). Dalej szczelina kieruje się przez powierzchnię przeponową i wycisk sercowy na powierzchni śródpiersiowej ku górze i ku tyłowi, gdzie kończy się na dolnym brzegu wnęki. Płat górny lewy (ryc. 56) leży powyżej oraz do przodu od szczeliny i zawiera szczyt, brzeg przedni oraz znaczną część powierzchni żebrowej i śródpiersiowej. Z powodu skośnego przebiegu szczeliny i położenia wcięcia sercowego przednio-dolny odcinek płata górnego lewego płuca wydłuża się w cienką wypustkę bardzo zmiennej wielkości, tzw. języczek (linąula); języczek przeważnie sięga aż do przepony i wytwarza niewielki odcinek powierzchni przeponowej płuca. Płat dolny lewy położony jest poniżej i ku tyłowi od szczeliny i obejmuje prawie całą podstawę płuca (z wyjątkiem odcinka zajętego przez języczek), część powierzchni żebrowej oraz większą część brzegu tylnego.

Podobne prace

Do góry