Ocena brak

Przebieg procesu adopcyjnego - Szkolenie

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Szkolenie ma charakter grupowy. Uczestniczą w nim kandydaci na rodziny adopcyjne i zastępcze. Szkolenie ma na celu przybliżenie problemów związanych z przyjęciem dziecka osieroconego, naukę metod rozwiązywania problemów i zapoznanie się z innymi rodzinami będącymi w podobnej sytuacji. O terminie szkolenia kandydaci dowiadują się telefonicznie lub listownie. Jest to przeważnie kilka spotkań odbywających się w tygodniu popołudniami lub w weekend.

Zakres programowy szkolenia rodzin zastępczych obejmuje następujące treści:

  • Elementy prawa rodzinnego dotyczące praw dziecka.

  • Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną i wpływu sytuacji kryzysowych, w tym występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.

  • Wiedza i umiejętności rozpoznawania oraz oceny sytuacji rodzinnej dziecka.

  • Doskonalenie umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka.

  • Podstawowa wiedza o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko.

  • Zagadnienia organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowywaniu dzieci.

Podobne prace

Do góry