Ocena brak

Przebieg procesu adopcyjnego - Rozprawy sądowe

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Najczęściej rodzina adopcyjna uczestniczy w dwóch rozprawach sądowych. Podczas pierwszej Sąd wyraża zgodę na zabranie dziecka do domu. Jest to tzw. „okres preadopcyjny”. W okresie tym pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów wynikających z opieki nad dzieckiem.

Dopuszcza się również wizyty pracowników Ośrodka w domu. Po pewnym czasie odbywa się druga rozprawa tzw. adopcyjna, dopełniająca formalności prawnych.

Odwiedziła nas pani z ośrodka adopcyjnego, żeby stwierdzić, czy między nami a dzieckiem istnieje więź emocjonalna. Ta pani towarzyszyła nam przy pierwszym spotkaniu w domu dziecka.

Piotruś ją poznał. Natychmiast uciekł do najdalszego pokoju. Nie chciał stamtąd wyjść. Zrezygnował nawet z obiadu.

Kiedy za panią zamknęły się drzwi, od razu się zjawił. Upewnił się, czy drzwi są mocno zamknięte i z uśmiechem pomaszerował do stołu”.

Podobne prace

Do góry