Ocena brak

Przebieg i znaczenie etapu faktualizacji w metodzie idealizacji

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Metoda idealizacji ma 2 etapy i tak:

1) na początku jest wiedza empiryczna. Prowadzone są obserwacje na szeroką skalę – gromadzony materiał badawczy. Materiał jest segregowany na czynniki główne i uboczne. Jest to uporządkowanie pierwszego poziomu. Podział czynników na główne i uboczne na elementy ważne i mniej ważne. Zabieg ten prowadzi do wyłaniania czynników kluczowych. Czynniki główne wykorzystywane są do stworzenia prawa idealizacyjnego ( rodzaj modelu).

Aby je stworzyć konieczne jest wprowadzenie założeń kontrfaktycznych. Ich treść polega na sprowadzeniu do zera czynników ubocznych. Powoduje to wyodrębnienie nierzeczywistej sytuacji gdzie działają tylko czynniki główne otrzymujemy prawo idealizacyjne, które jest konsultacją opisującą sytuację nieistniejących w rzeczywistości. Prawo idealizacyjne jest hipotezą – nie zweryfikowane przypuszczenie na temat rzeczywistości nie zweryfikowane empirycznie. Nie jest możliwe zestawienie prawa z rzeczywistością, gdyż uproszczenia są zbyt radykalne jeśli przyłożymy prawo idealizacji do rzeczywistości, okaże się że działa ona inaczej.                      

Prawa idealizacji są nie zweryfikowane, bezpośrednio empirycznie. Można jednak sprawdzić je pośrednio i jest to II etap.                    

2) w stosunku do pierwszego etapu ma charakter pożądany wtórny. Etap ten polega na stopniowym znoszeniu założeń kontrfaktycznych . Dzieje się to po kolei. Dzięki temu zbliżamy do rzeczywistości prawo idealizacyjne. Powstaje prawo faktualne które pozwala doprowadzić prawo idealizacyjne do sytuacji weryfikowanej empirycznie. Weryfikując prawo faktualne pośrednio weryfikujemy prawo idealizacyjne. W efekcie prowadzi to do konfirmacji ( uznania) lub falsyfikacji prawa idealizacji . Dzięki temu prawo idealizacji przestaje być hipotezą.

Podobne prace

Do góry