Ocena brak

Przebieg i planowanie kariery zawodowej

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Podtrzymywanie rozwoju wymaga świadomości, jakie są „korzenie”, geneza naszej kariery zawodowej, czym ona została wyznaczona, jaka jest nasza obecna sytuacja zawodowa i w jakim kierunku zmierza. Aby uporządkować to wszystko, co wiemy na ten temat, można się posłużyć poniższym schematem, w którym analizujemy i zestawiamy cztery główne elementy:

1.    Kolejne (uporządkowane chronologicznie) doświadczenia zawodowe: na czym polegała ich ważność, ich istota, co mi dały?

2.    Swoją obecną sytuację zawodową: na czym polega, jaka jest, jak ją oceniamy?

3.    Jak najprecyzyjniej zdefiniowane najważniejsze cele zawodowe, uporządkowane według kolejności ich realizacji: od bliższych do dalszych.

4.    Warunki (wewnętrzne i zewnętrzne) osiągnięcia tych celów.

Podobne prace

Do góry